Giấy nhám

Giấy nhám Lion King

0 ₫

Nhám giấy hiệu Lion King

  • Được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, công nghệ Nhật Bản.
  • Ứng dụng: đánh bóng gỗ, kim loại…
  • Kích thước: 9” x 11”

Độ hạt: #120 - #600

Mua hàng